Vi kan hjälpa dig som egenföretagare i startgroparna eller när du känner att hjälp är behövd för att ta dig vidare. Kontakta oss för en dialog och upplägg för just ditt behov.

  • Grafisk formgivning / Logotyp, katalog, bildredigering, annonser. Originalarbete och färdigställan för tryck.

  • Sociala medier / Instagram, Facebook, LinkedIn.

  • Hemsidor / Webbsida via vald modulbaserad plattform.

Kontakta oss här